• Karolien Willems

Sobre el llenguatge, els idiomes i la traducció


El llenguatge poques vegades és un fi en si mateix. Tampoc és una cosa simple i absoluta. El llenguatge només cobra sentit quan el posem a treballar i produïm un text. Cada paraula escrita o parlada forma part d’un trencaclosques lingüístic de milers i milers de peces amb infinites possibilitats i efectes que, d’una manera o altra, posa en marxa la comunicació.


Al món es parlen milers de llengües, moltes de les quals formades per desenes de dialectes. Cada individu, al seu torn, té el seu propi deix i accent, habilitats lingüístiques específiques i, sobretot, el seu propi context lingüístic. I tot i així, o precisament per aquesta raó, ens comuniquem constantment. Sempre estem reinterpretant els actes lingüístics d’altres per adequar-los a la nostra experiència. I quan aquesta reinterpretació ja no és possible, perquè l’escletxa entre l’idioma del parlant/escriptor i el del oient/lector és massa gran, necessitem un traductor o un intèrpret, un professional que restauri el pont de comunicació.


Sovint s’afirma que la traducció és impossible, que una traducció sempre traeix el missatge original. Aquest és probablement el cas dels textos literaris i poètics, que no són merament un acte de comunicació sinó obres d’art tallades en una llengua. Però per què no ser més optimistes quan es tracta d’un text comercial, un manual, una carta d’empresa, un llibre de cuina, una pàgina web o un article científic? Es tracta de missatges més o menys inequívocs que es poden transferir perfectament d’un sistema lingüístic a un altre.


No cal dir que la traducció no és una qüestió de transferència mecànica, sinó una interacció de factors lingüístics i socioculturals on les dificultats com els jocs de paraules, les frases fetes i les referències culturals no són insuperables, sinó més aviat un desafiament fascinant per al lingüista. La traducció és una professió polifacètica que no només requereix gramàtica, vocabulari i estil, sinó també coneixement del món i de la naturalesa humana. I queda clar que la traducció automàtica encara no disposa d’aquests coneixements!